Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä: 17.11.2011

1 Rekisterin pitäjä

Kultajousi Oy (Y-tunnus: 0222163-2)
PL 56, 00661 Helsinki
puh: 0207417600 Fax: 0207417619

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomas Nyberg Markkinointijohtaja
PL 56, 00661 Helsinki
puh: 0207417600

3 Rekisterin nimi

Kultajousi Oy Verkkokauppa

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kultajousi Oy:n ja yrityksen samaan konserniin kuuluvien yritysten liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi, sekä verkkokaupan tilausten käsittely ja toimitus.

Rekisteriä voidaan käyttää Kultajousi Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointitarkoituksiin. Lisäksi Kultajousi Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten valikoimat yhteistyökumppanit voivat saada Kultajousi Oy:ltä asiakkaan luvalla henkilötietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa.

5 Rekisterin tietosisältö

Etunimi, Sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustiedot kerätään asiakkaan täyttämästä yhteystieto-lomakkeesta Kultajousen verkkokaupassa. Suoramarkkinointi- sekä sähköpostimarkkinointiluvat tallennetaan erikseen.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kultajousi Oy voi luovuttaa tietoja Suomen lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Kultajousi Oy:n valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin jos asiakas on tämän hyväksynyt. Kultajousi Oy:n valikoimat yhteistyökumppanit eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.

8 Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kultajousi Oy voi luovuttaa tietoja lisäksi sellaisille EU:n / ETA:n ulkopuolella oleville yhtiöille, joiden kanssa on kirjallisesti sovittu Suomen tietosuojan tason noudattamisesta EU:n komission laatimien sopimuslausekkeiden mukaisesti.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Kultajousi Oy:n ja samaan konserniin kuuluvien yritysten henkilöstöllä on vaitiolo-velvollisuus liittyen kaikkiin asiakasrekisteritietoihin. Ainoastaan yksilöidyillä Kultajousi Oy:n työntekijöillä tai Kultajousi Oy:n lukuun tähän rekisteriin liittyen toimivilla on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys Kultajousi Oy järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti tehokkaasti, yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Asiakastietoihin pääseminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Ainoastaan yksilöidyillä Kultajousi Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisterisovellusta. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on Kultajousi Oy:n myöntämä käyttöoikeus.